MAP (Metaphysical Anatomy Process)

MAP

Traumanvapautustekniikka

 

Metodi

Metafyysinen anatomia on menetelmä, jolla ihmistä autetaan vapautumaan traumastaan. Uskon, että suurin osa ihmisten ongelmista johtuu nimenomaan traumoista (olivatpa ne fyysisiä, tunnetason traumoja tai ympäristön aiheuttamia).

Metafyysinen anatomia eroaa muista terapiamuodoista siinä, että asiakas voi vapautua traumastaan puhumatta siitä tai käymättä sitä uudelleen läpi. Traumasta voi itse asiassa usein vapautua tunnistamalla, että traumasta voi hyötyä (tätä nimitetään toissijaiseksi hyödyksi); ei siis ole tarvetta puhua itse traumasta.

 

Tekniikka

Trauma syntyy kun ihminen tuntee olonsa turvattomaksi. Turvattomuuden tunteen voi aiheuttaa fyysinen väkivalta, onnettomuus, loukkaantuminen tai jokin muu tapahtuma, joka vaarantaa ihmisen hengen. Toisen ihmisen vahingoittamisen kokeminen (myös valokuvien tai videotallenteen kautta) voi myös aiheuttaa trauman. [Lähde: DSM-IV, pp.424-28].

Epigenetiikalla on tärkeä rooli metafyysisen anatomian menetelmässä. Ajatus on se, että ongelman todellinen syy on luultavasti trauma, joka on saattanut syntyä varhaislapsuudessa tai jo ennen syntymää, ja jonka on ”herättänyt” jokin toinen, asiaan liittymätön trauma. MA:n suureksi eduksi voi lukea sen, että hyvin monissa tapauksissa asiakkaan ei tarvitse tietää mikä trauman on alun perin aiheuttanut.

On myös tärkeää kertoa asiakkaille kuinka traumasta voi olla hyötyä, vaikka he eivät sitä edes tiedostaisi. Trauma rakentaa seinän ihmisen ympärille, mikä pitää ihmiset loitolla ja asettaa täten rajoja. MA:n suuri valtti on se, että voimme tunnistaa trauman olemassaolon sekä vapautua siitä puhumatta siitä laisinkaan. Ei ole tarvetta edes tietää kuka, mikä tai kuinka trauma on aiheutunut.

Traumasta vapaudutaan tiedostamalla, että asiakkaalla itsellään tai asiakkaan perhehistoriassa on trauma. Tämä auttaa näkemään, että se, mikä ylläpitää traumaa, on henkiinjäämisvaisto. Asiakkaiden annetaan rauhassa sulkea vanhat tai keskeytyneet traumojen ympyrät. Se tapahtuu niin hellävaraisesti, että he eivät edes huomaa parantavansa vanhoja, syviä haavojaan.

Ohjaan meditaation avulla asiakasta sulkemaan spontaanisti ja hitaasti vanhat traumojen ympyrät, mikä mahdollistaa sen, että heidän luonnolliset, myönteiset tunnetilansa pääsevät tulemaan taas pintaan.

 

Tietoisuus on hyvä lähtökohta polulle, joka johtaa paranemiseen!